zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Sklep internetowy www.lunamoon.pl, dostępny pod adresem internetowym

www.lunamoon.pl prowadzony przez EMK Studio Mariusz Kurkiewicz ul. Św.

Wawrzyńca 3a/66 60-539 Poznań NIP: 7631617630, REGON: 360959293

2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do

Przedsiębiorców  korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu

internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za

pośrednictwem Sklepu.

3.      Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów marki LunaMoon, a w

szczególności reguły rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta, rezerwowania

produktów, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży.

4.      W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego oraz ustaw szczególnych.

5.      Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w

dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

§ 2

Definicje

1.     Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

2.     Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EMK

Studio a prowadząca sklep internetowy ww.lunamoon.pl

3.     Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym

imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.     Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

www.lunamoon.pl

6.     Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej

liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.     Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub

Produktów ze Sprzedawcą.

9.     Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta

oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.    Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie

Konta.

11.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży

rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o

dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.      Sklep internetowy działający pod adresem www.lunamoon.pl prowadzony jest przez:

EMK Studio Mariusz Kurkiewicz

2.      Adres Sprzedawcy: ul. Św. Wawrzyńca 3a/66 60-539 Poznań

3.      Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@lunamoon.pl

4.      Numer telefonu Sprzedawcy: +48 722 145 678

5.      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  87 1160 2202 0000 0004 9354 5811

6.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00- 19.00

8.      Adres do zwrotów:

Plac Asnyka 3/6

60-832 Poznań

REGON: 360959293

NIP: 7611637630

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na produkty, niezbędne są:

a.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet (komputer z procesorem min.

200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów)

oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,

Opera z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA iFLASH.

b.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.      włączona obsługa plików cookies,

d.     zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1.     Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie

oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu w procesie zamówienia

2.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i

konserwacyjnych.

3.     Zamówienie może zostać złożone z konta Klienta jakie uprzednio on zarejestrował w

bazie danych sklepu, bądź też bezpośrednio, bez potrzeby dokonywania rejestracji.

Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie

odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie

koloru, do koszyka z zakupami.

4.     Kupujący oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikacji zdjęć oraz treści w

ramach zamieszczanych przez siebie opinii na stronach sklepu www.lunamoon.pl.

5.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają

podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

6.     Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt

oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której

Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także

w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

7.  Promocje w sklepie www.lunamoon.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów

przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania

8.  Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT, które stanowią potwierdzenie

zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w

formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego

wystawienia faktury VAT.

§ 6

Informacje o produktach

1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu

oraz ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt,

jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie

oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje

jakie EMK Studio uzna za wartościowe dla Klienta.

2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś

ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić

podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich

specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne

produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub

wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy

sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

3. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie

przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia

umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie

1.     Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest

podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

kontaktowego, adres dostawy obejmujący ulicę, numer domu/lokalu, miasto i kod pocztowy

2.     Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

Formularzu rejestracji.

4.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego

tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do

Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na

adresy podane w § 3.

§ 8

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1.1  Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)

1.2  Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „KUP

TERAZ” (lub równoznaczny)

1.3  Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji

1.4  Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma

nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać

dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia

1.5  Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link

przesłany w wiadomości e-mail

1.6  Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

opłacić zamówienie w określonym terminie z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.

2. Zamówienia przyjmowane są na stronie sklepu przez całą dobę 7 dni w tygodniu

 § 9

Realizacja zamówień. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

a.     Przesyłka pocztowa

b.     Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej

c.      Przesyłka z paczkomatu InPost (Metoda wyłączana w miesiącach, gdzie klimat

atmosferyczny nie pozwala na umieszczanie produktów ). Temperatura panująca w tych

miesiącach w paczkomatach, może spowodować uszczerbek na produkcie.

2.     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.     Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b.     Płatności elektroniczne

c.     Płatność kartą płatniczą

d. Płatności Blik

Płatności elektroniczne oraz płatność kartą płatniczą obsługiwana jest przez platformę

hotpay.pl

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się na stronach Sklepu.

4. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy

5. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający

informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

6. Produkty objęte zamówieniem i opłacone z góry, będą wysłane na wskazany w

zamówieniu adres w terminie od 2 do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej

należności wynikającej z zamówienia. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą

elektroniczną.

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie

internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i

jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy

Sprzedaży.Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta

Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

1.     Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zakupionych w

sklepie www.ezti.pl produktów bez podania jakiejkolwiek przyczyny według ogólnych

zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.

U. z 2014 nr 827).

2.     Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar

w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o

wystawienie faktury VAT.

3.     Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4.     Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.     Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez

złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy

zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego .

6.     W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-

mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.     Skutki odstąpienia od Umowy:

a.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

b.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym

koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego

przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez Sprzedawcę.

c.      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie

zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie

zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.     Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.     Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym

Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował

Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle

Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu

Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie

odesłany pocztą.

 § 12

Reklamacje i zwroty

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Klient ma prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących usług

świadczonych drogą elektroniczną.

3. Formularz reklamacyjny/zwrotu jest dostępny na stronie

www.lunamoon.pl).

4. Do formularza reklamacji/odstąpienia należy dołączyć dowód zakupu

towaru (paragon fiskalny lub wystawioną fakturę VAT).

5. Reklamacje wraz z dowodem zakupu towaru należy składać pisemnie na

adres zamowienia@lunamoon.pl

6. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zgłoszenia

reklamacji.

7. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania

reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za

uzasadnione.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca odeśle na swój koszt

Klientowi pełnowartościowy produkt (naprawiony w sposób zapewniający brak

wad bądź nowy) lub zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

9. Delikatne pęknięcia, nierówności bądź pęcherzyki powietrza na powierzchni

świeczki stanowią jej naturalną właściwość i nie wpływają negatywnie na wartość

użytkową świecy. O tym fakcie Konsument został poinformowany w opisie

produktu i fakt ten, nie stanowi podstawy do przyjęcia reklamacji.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę – także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na

zlecenie Administratora.

b.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,

wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych – w zgodzie z Rozporządzeniem RODO.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- wypełnienia obowiązków podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- prowadzenia korespondencji mailowej i udzielania odpowiedzi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie

mają przepisy kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. O

ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Fotografie umieszczone w witrynie internetowej mają charakter

poglądowy i mogą się nieznacznie różnić od faktycznie opisywanych

produktów na stronie internetowej.

4. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze

stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych

umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o

właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r.

Kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

5. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj śię lub Odzyskaj hasło